Bc. Jiří Košťál

Bachelor's thesis

Nelegální migrace osob do Evropské Unie

Illegal Migration of Persons to the European Union
Abstract:
Ve své práci se věnuji nelegální migraci do zemí EU přes státní hranice České republiky. Tisíce zájemců o přesídlení v současné době převýšil možnosti a ochotu cílových zemí je legálně přijmout bez možnosti omezení jejich vlastní ekonomiky a bezpečnostní stabilizace. Tuto nenaplněnou poptávku za cestou k lepšímu životu uspokojuje organizovaný zločin. Neboť právě nelegální migrace je úzce spjata s organizovaným …more
Abstract:
At present, developed countries of Western Europe have to deal with a highly dynamic global social phenomenon, which was, is and will be present as long as the mankind itself and its social and economic differences exist. This phenomenon is called illegal migration. In my thesis, I deal with illegal migration into the EU countries across the state border of the Czech Republic. The number of individuals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2012
  • Supervisor: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta