Bc. Jiří Košťál

Bachelor's thesis

Nelegální migrace osob do Evropské Unie

Illegal Migration of Persons to the European Union
Anotácia:
Ve své práci se věnuji nelegální migraci do zemí EU přes státní hranice České republiky. Tisíce zájemců o přesídlení v současné době převýšil možnosti a ochotu cílových zemí je legálně přijmout bez možnosti omezení jejich vlastní ekonomiky a bezpečnostní stabilizace. Tuto nenaplněnou poptávku za cestou k lepšímu životu uspokojuje organizovaný zločin. Neboť právě nelegální migrace je úzce spjata s organizovaným …viac
Abstract:
At present, developed countries of Western Europe have to deal with a highly dynamic global social phenomenon, which was, is and will be present as long as the mankind itself and its social and economic differences exist. This phenomenon is called illegal migration. In my thesis, I deal with illegal migration into the EU countries across the state border of the Czech Republic. The number of individuals …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2012
  • Vedúci: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta