Ivona Cukrová

Diplomová práce

Kulturní a kreativní klastry a regenerace měst ve Skotsku jako příkladu dobré praxe pro Českou republiku

Cultural and Creative Clusters and Urban Regeneration in Scotlandas an Example of Good Practice for the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kulturními a kreativními klastry a jejich rozvoji v České re-publice ve srovnání se Skotskem. Teoretická část je zaměřena na kreativní ekonomiku, kulturní a kreativní průmysl. Následně je podrobněji popsán klastr, jeho definice a typologie a v menší míře je zmíněna urbánní regenerace. Dále je v práci rozepsán současný stav kulturních a kreativních průmyslů ve Skotsku a v ČR …více
Abstract:
This diploma thesis deals with a cultural and creative clusters and their development in the Czech Republic compared to Scotland. The theoretical part is focused on the creative economy, cultural and creative industries. Subsequently the cluster is described in more details, its definition and typology, and to a lesser extent urban regeneration is mentioned. Further, there is breakdown current state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Cukrová, Ivona. Kulturní a kreativní klastry a regenerace měst ve Skotsku jako příkladu dobré praxe pro Českou republiku. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe