Bc. Adéla JAGEROVÁ

Diplomová práce

Studium modifikace krystalických materiálů energetickými ionty

Study of crystalline materials modified by energetic ions
Anotace:
Nitrid gallitý (GaN) jako polovodič s širokým zakázaným pásem je řazen k jedněm z nejdůležitějších materiálů současné fotoniky a elektroniky. Podstatnou výhodou je snadná modulace jeho vlastností vlivem dopování příměsovými atomy a vytváření specifických nanostruktur s význačnými optickými a magnetickými vlastnostmi. Implantace urychlených iontů je jednou z možností vytváření přesně definovaných vrstev …více
Abstract:
Gallium nitride (GaN) as a wide-bandgap semiconductor is one of the most important materials for nowadays photonics and electronics. Significant advantage of this material is easy modulation of its properties by doping admixture atoms, creating specific nanostructures with distinctive optical and magnetic properties. The implantation of accelerated ions is a way to form accurately defined layers. Nowadays …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAGEROVÁ, Adéla. Studium modifikace krystalických materiálů energetickými ionty. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nanotechnologie / Aplikované nanotechnologie