RNDr. Ing. Tomáš Majtner, Ph.D.

Doctoral thesis

Texture-Based Image Description in Fluorescence Microscopy

Texture-Based Image Description in Fluorescence Microscopy
Anotácia:
Návrh a vývoj různých nástrojů zpracování obrazu pro konkrétní vědecké i diagnostické účely je stále žhavým tématem výzkumu. V současné době mají lékaři snadný přístup k velkému množství snímků z různých zařízení a přístrojů. Analýza těchto snímků, které jsou obvykle v několika modalitách (CT, MRI, rentgenové snímky, atd.), je velice důležitá a přesné automatické nebo poloautomatické nástroje jsou …viac
Abstract:
The design and development of various image processing tools and algorithms for specific scientific as well as diagnostic purposes is still a hot topic. Currently, physicians have easy access to large amount of images from various capturing devices. The analysis of these images, which usually appear in several modalities (CT, MRI, X-ray, etc.), is very important and precise automated or semi-automated …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 12. 2015
  • Vedúci: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
  • Oponent: prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, Prof., Dr. Tech. Janne Heikkilä

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Doctoral programme / odbor:
Informatics (4-years) / Computer Systems and Technologies