David Podzimek

Diplomová práce

Vedení a řízení vybraných fotbalových klubů a specifika jejich fungování

Management and leadership of the selected football clubs and specific features of their functioning
Anotace:
Nedávné oddělení českých fotbalových klubů účastnících se dvou nejvyšších soutěží pod křídla nově vzniklou Ligovou fotbalovou asociaci (LFA) vyvolalo řadu otázek. Tento krok je obecně považován jako významný směrem ke zvýraznění rozdílů mezi profesionální a amatérskou oblastí fotbalu v naší zemi. Cílem této diplomové práce bylo pomocí praktického výzkumu prováděného ve dvou vybraných klubech demonstrovat …více
Abstract:
The recent departure of Czech football clubs participating in the top two competitions for the newly created League of Football Association (LFA) has given rise to a number of questions. This step is generally considered to be a significant step towards emphasising the differences between the professional and amateur areas of football in our country. The goal of this dissertation was to demonstrate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Hana Chylíková
  • Oponent: Tomáš Freisler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69545