Bc. Edita Melicharová

Bakalářská práce

Specifika práce ve třídě mateřské školy s dětmi se syndromem poruchy pozornosti

Specifics of work in the classroom with kindergarten children with attention deficit disorder
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch pozornosti u dětí v mateřské škole. Teoretická část práce zahrnuje definici, terminologii a symptomy poruch pozornosti, příčiny poruch pozornosti, osobnost dítěte se syndromem poruchy pozornosti. Dále se věnuje legislativě vztahující se k předškolnímu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřeba, osobnosti dítěte předškolního věku a rámcovému vzdělávacímu …více
Abstract:
This thesis deals with the problems of attention deficit disorder in children in kindergarten. The theoretical part includes a definition, terminology and symptoms of attention deficit disorder, attention deficit disorder causes personality of a child with attention deficit disorder. He also discusses the legislation related to early childhood education for children with special educational needs, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta