Andrej Grajciar

Bakalářská práce

Vybrané nástroje online marketingu a ich využitie v oblasti ubytovacích a reštauračných zariadení

Vybrané nástroje online marketingu a jejich využití v oblasti ubytovacích a restauračních zařízeních
Anotace:
Téma online marketingu je pro nás velmi zajímavá, protože zažíváme obrovský rozmach této sféry a trendy v online marketingu se neustále posouvají vpřed, mění a přizpůsobují aktuálním požadavkům trhu. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda vyvinuté úsilí a jednotlivé využití nástrojů online marketingu zasahují do ekonomických aspektů podniku, a pokud ano, tak zjistit v jaké míře. Obecně měřitelné parametry …více
Abstract:
The topic of online marketing is for us very interesting because we are living during the era when online marketing sphere is being expanded every day and its trends are continuously growing, shaping and adapting to present needs of the market. Aim of our bachelor thesis is to obtain results from the practice use of these tools and methods of online marketing and determine and calculate their effect …více
Abstract:
Téma online marketingu je pre nás veľmi zaujímavá, pretože zažívame obrovský rozmach tejto sféry a trendy v online marketingu sa neustále posúvajú vpred, menia a prispôsobujú aktuálnym požiadavkám trhu. Cieľom bakalárskej práce je zistiť, či vyvinuté úsilie a jednotlivé využitia nástrojov online marketingu zasahujú do ekonomických aspektov podniku, a ak áno, tak zistiť v akej miere. Všeobecne merateľné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Igor Nečas

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta