Bc. Magda Látalová

Master's thesis

Postoj sociálních pracovníků a klientů k využití pozitivní psychologie v sociální práci s dlouhodobě nezaměstnanými lidmi ve věku nad 50 let

Attitude of Social Workers and Clients Towards Application of Positive Psychology in Social Work with Long-term Unemployed People over 50 Years of Age
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na téma postoj sociálních pracovníků a klientů k využití pozitivní psychologie v sociální práci s dlouhodobě nezaměstnanými lidmi ve věku nad 50 let. V teoretické části je definována dlouhodobá nezaměstnanost, sociální práce, pozitivní psychologie a další teorie sociální práce, které obsahují prvky pozitivní psychologie. Součástí teoretické části je i podrobný popis konceptu …more
Abstract:
The thesis focuses on the topic of attitude of social workers and clients to positive psychology in social work with the long-term unemployed people over 50 years age. The theoretical part is defined by long-term unemployment, social work, positive psychology and other theories of social work, which contain elements of positive psychology. In the theoretical part there is defined also detailed description …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Reader: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií