Bc. Andrea Machunková

Diplomová práce

Povrchová úprava nábytku do chráneného exteriéru a jej priepustnosť voči vode

Povrchová úprava nábytku do chráněného exteriéru a její propustnost vůči vodě
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem absorpce vody spolu s urychleným stárnutím na vybrané vlastnosti povrchové úpravy akátového (Robinia pseudoacacia) a smrkového (Picea sp.) dřeva, určeného pro nábytek do chráněného exteriéru. Zároveň byl sledován vliv opakované sorpce vody na fyzikální-mechanické vlastnosti povrchových úprav. Vzorky byly vyhotoveny z masivního dřeva a dokončeny transparentní polyuretanovou …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the influence of of water absorption, together with accelerated ageing on the specific properties of the surface treatment of black locust (Robinia pseudoacacia) and spruce (Picea sp.) wood intended for furniture in a covered exterior. And also was monitored the influence of the repeated sorption on the physical-mechanical properties of the surface treatments. The samples …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá vplyvom absorpcie vody spolu s urýchleným starnutím na vybrané vlastnosti povrchovej úpravy agátového (Robinia pseudoacacia) a smrekového (Picea sp.) dreva, určeného pre nábytok do chráneného exteriéru. Zároveň bol sledovaný vplyv opakovanej sorpcie vody na fyzikálne-mechanické vlastnosti povrchových úprav. Vzorky boli vyhotovené z masívneho dreva a dokončené transparentnou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta