Bc. Petra ČEKANOVÁ

Diplomová práce

Cenová diskriminace na trhu letenek

Price Discrimination in the Airline Market
Anotace:
Diplomová práce na téma "Cenová diskriminace na trhu letenek" se zabývá problematikou stanovování cen letenek v souvislosti s cenovou diskriminací. Přibližuje dění na trhu letenek v České republice prostřednictvím informací získaných z rozhovorů s pracovníky leteckých společností, cestovních kanceláří a agentur. Pro úplnost je následně sledován vývoj cen letenek na zvolených linkách na vybraném internetovém …více
Abstract:
Diploma thesis "Price Discrimination in the Airline Market" deals with the pricing of tickets in relation to the price discrimination. Thesis expounds the situation in the airline market in the Czech Republic through the information obtained from interviews with employees of airlines and travel agencies. The subsequent development of air ticket prices is being monitored on chosen routes on selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČEKANOVÁ, Petra. Cenová diskriminace na trhu letenek. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická