Bc. Markéta Kunová

Master's thesis

Nezaměstnanost absolventů na trhu práce v Trutnově z pohledu absolventů a pracovníků úřadu práce

Unemployment of graduates in the labor market in Trutnov in terms of graduates and the employment of workers
Abstract:
Diplomová magisterská práce se zabývá situací nezaměstnaných absolventů na lokálním trhu práce v Trutnově. Hlavní výzkumná otázka, která je základním tématem práce a na kterou se snaží diplomová práce nalézt odpověď, zní: ,,Jak spatřují svoji situaci na trhu práce v Trutnově nezaměstnaní absolventi i pracovníci úřadu práce a jaký vliv na jejich zaměstnatelnost má/měla jejich spolupráce s úřadem práce …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the situation of unemployed graduates in the local labour market in Trutnov. The main research question, which is the basic subject of the work which is trying to find answer for, is: "How do the unemployed graduates and workers of the employment office see their situation in labour market in Trutnov and what is/has been the influence of coorporation with the Bureau of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií