Bc. Jaroslava Krčmárová

Bachelor's thesis

Stylizovaná fakta o hospodářském cyklu - aplikace na vybranou ekonomiku

Stylized facts of business cycle - application for selected economy
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to investigation of stylized facts of business cycle in United Kingdom . At the beginning the thesis will introduce the theory and history of business cycle research, then subsequently, the thesis will explain methods used in the research that serve to analyse cyclical economic behaviour. The empirical component of the thesis consists of filtration series of real GDP …viac
Abstract:
Bakalárska práca je venovaná skúmaniu štylizovaných faktov o~hospodárskom cykle Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska. Na~začiatku sa oboznámime s~teóriou a históriou výskumu hospodárskych cyklov, následne popíšeme použité metódy, ktoré slúžia k~analýze cyklického správania ekonomiky. Empirický prvok práce spočíva vo~filtrácii časových rád reálneho HDP a vybraných makroekonomických ukazateľov …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2013
  • Vedúci: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Čapek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Mathematics / Financial and Insurance Mathematics