Ing. Nadezhda Axyonova

Bakalářská práce

Segmentace trhu a analýza chování zákazníka

The market segmentation and customer behaviour
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je analýza segmentaci společnosti Olma a.s. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část bakalářské práce popisuje, jakým způsobem společnosti segmentují trh. Cílem praktické části této bakalářské práce je analyzovat nákupní chování zákazníků a provést jejich segmentaci pro firmu Olma a.s. Toto nákupní chování bude popsáno a analyzováno na …více
Abstract:
The aim of this study is segmentation analysis of the company Olma. The study is divided into two parts - theoretical and practical. Theoretical part describes how a company segments its market. The aim of a practical part is to analyze consumer buying behavior and to perform customer segmentation for the company Olma. This buying behavior will be described on the basis of the survey.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 10. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní