Bc. Petr Strnad

Diplomová práce

Segmentace trhu a analýza chování zákazníka

Market Segmentation and Customer Behavior Analysis
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem segmentace trhu a analýzou chování zákazníka. Teoreticko-metodologická část studie představuje hlavní teoretická východiska problematiky segmentace trhu, úlohu a výhody jejího využívání. Její součástí je vysvětlení pojmu marketingového mixu, jeho jednotlivých prvků a toho, jakým způsobem probíhá analýza chování zákazníka, včetně výčtu ovlivňujících faktorů a typologie …více
Abstract:
This Master's Thesis deals with Market Segmentation and Customer Behavior Analysis. Theoretical part of this study is based on major theoretical solutions related to the Market Segmentation including their role and benefits of usage. This part also includes explanation of essential term Marketing Mix and its components, procedure of Customer Behavior Analysis, and list of factors affecting them. Typology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní