Petr Krejča

Bakalářská práce

Opensourcové prostředí pro řešení správy mobilních zařízení v podniku

Open source solutions for mobile device management in enterprises
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na opensourcová řešení správy mobilních zařízení v podniku. V teoretické části je téma stručně představeno a jsou definovány klíčové pojmy a principy. Dále jsou identifikována opensourcová řešení pro správu mobilních zařízení a je provedeno jejich srovnání s nejpoužívanějšími komerčními produkty. V praktické části je popsán postup instalace a zprovoznění jednoho z …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on open source solutions for mobile device management in companies. In a theoretical section, subject is briefly introduced and key terms and principles are defined. Furthermore, open source solutions for mobile device management are identified and their comparison with mostly used commercial products is done. In a practical section, process of installation and implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Zuzana Šedivá
  • Oponent: Libor Gála

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49413