Bc. Eliška Brusová

Diplomová práce

Zařazení průřezových témat do výuky výchovy k občanství pomocí využití práce s audiovizuálním materiálem

The Implementation of Cross-curricular Themes in the Teaching of Civics Using Audiovisual Material
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zařazením průřezových témat do výuky výchovy k občanství za pomocí využití práce s audiovizuálním materiálem. Cílem práce je vytvoření praktických návrhů konkrétních hodin postavených na audiovizuálním materiálu a široké škále metod. Vytvořená metodika je vždy rozdělena na část před projekcí, během projekce a po projekci vybraného audiovizuálního materiálu, což odpovídá třífázovému …více
Abstract:
The master thesis deals with the implementation of cross-curricular themes in the teaching of Civics using audiovisual material. The aim of the thesis is to create practical designs for concrete lessons based on audiovisual material and a wide range of methods. The created methodology is divided into a part before, during and after the film screening of the selected audiovisual material, corresponding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2023
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta