Bc. Kristýna TANCEROVÁ

Diplomová práce

Přístupy k výuce témat souvisejících s předsudky a stereotypy v rámci výchovy k občanství na 2. stupni ZŠ

Teaching methods related to prejudice and stereotypes within civics at lower secondary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výukou témat předsudků a stereotypů na druhém stupni základní školy a uvádí možné přístupy výuky. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy a problematiku s nimi spojenou. Rovněž zahrnuje analýzu tématu v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to v rámci předmětu výchova k občanství i v rámci vybraných průřezových témat. Praktická část obsahuje …více
Abstract:
The thesis deals with the teaching of prejudice and stereotypes at the second level of primary school and presents possible teaching approaches. The theoretical part of the thesis defines the basic concepts and issues related to them. It also includes an analysis of the topic in relation to the Framework Education Programme for Elementary Education - both within the subject of Civics and within selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2023

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Luboš Krninský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TANCEROVÁ, Kristýna. Přístupy k výuce témat souvisejících s předsudky a stereotypy v rámci výchovy k občanství na 2. stupni ZŠ. České Budějovice, 2023. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.