Bc. Vojtěch Sieja

Bakalářská práce

Obsahová analýza reklamních kampaní

Content analysis of advertising campaigns
Anotace:
Cílem bakalářské práce je na základě obsahové analýzy vytvořit návrhy a doporučení pro tvorbu reklamních kampaní mobilních operátorů. V teoretické části práce jsou popsány pojmy související s obsahovou analýzou, marketingovou komunikací, reklamou, reklamními médii, psychologií a emočními apely. Praktická část práce obsahuje metodiku a obsahovou analýzu dvou vybraných firem a jejich konkrétních reklamních …více
Abstract:
The aim of the Bachelor thesis is to make suggestions and recommendations based on content analysis on how to create an advertising campaign for a phone service provider. The theoretical part describes the terms related to the content analysis, marketing communication, advertisement, advertisement media, psychology, and emotional appeals. The practical part includes a methodology and content analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/dp260/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2022
  • Vedoucí: Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Daniel Kvíčala

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management