Pavel Jančov

Bakalářská práce

Centrálna banka a jej vývojové etapy po roku 1918

Central bank and its development stages since 1918
Abstract:
Annotation Central banking is considered to be one of the main factors that significantly affected the management system of society as a whole. National Bank of Slovakia (NBS) and former central banks in the territory of Slovakia have played an important role especially in the process of establishment in the country's political and economic environment. Central banks govern specific activities, which …více
Abstract:
Anotácia Centrálne bankovníctvo sa považuje za jeden z hlavných faktorov, ktorý významným spôsobom zasiahol systém riadenia spoločnosti ako takej. Národná banka Slovenska (NBS) a predošlé centrálne banky na území Slovenska zohrali od svojho vzniku až po súčasnosť dôležitú úlohu najmä v procese etablovania sa krajiny v politickom a hospodárskom prostredí. Centrálne banky zastrešujú výkon špecifických …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Lucia Kubincová
  • Oponent: JUDr. Jana Šimonová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře