Mgr. Aneta Ostrejšová

Bakalářská práce

Zahraniční politika Jižní Koreje vůči Severní Koreji po roce 1989

Foreign policy of South Korea toward North Korea after 1989
Anotace:
Práce se zabývá zahraniční politikou Jižní Koreje, která byla uplatňována vůči Severní Koreji od konce studené války. Práce si klade za cíl zjistit, zda se Sunshine policy prezidenta Kim Tä-džunga odlišuje od politik uplatňovaných vůči Severní Koreji před jejím představením. Zároveň se ptá, zda na Sunshine policy navázali i následující jihokorejští prezidenti či nikoliv. Za účelem naplnění cílů je …více
Abstract:
Thesis is focused on South Korean foreign policy, which has been applied toward North Korea since the end of the Cold war. The aim of this thesis is to find out if Sunshine Policy of President Kim Dae-jung distinguishes from policies which were applied toward North Korea before introduction of Sunshine Policy. Thesis also finds out if presidents, who came to their office after introduction of Sunshine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Polišenský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií