Mgr. Aneta Ostrejšová

Bachelor's thesis

Zahraniční politika Jižní Koreje vůči Severní Koreji po roce 1989

Foreign policy of South Korea toward North Korea after 1989
Abstract:
Práce se zabývá zahraniční politikou Jižní Koreje, která byla uplatňována vůči Severní Koreji od konce studené války. Práce si klade za cíl zjistit, zda se Sunshine policy prezidenta Kim Tä-džunga odlišuje od politik uplatňovaných vůči Severní Koreji před jejím představením. Zároveň se ptá, zda na Sunshine policy navázali i následující jihokorejští prezidenti či nikoliv. Za účelem naplnění cílů je …more
Abstract:
Thesis is focused on South Korean foreign policy, which has been applied toward North Korea since the end of the Cold war. The aim of this thesis is to find out if Sunshine Policy of President Kim Dae-jung distinguishes from policies which were applied toward North Korea before introduction of Sunshine Policy. Thesis also finds out if presidents, who came to their office after introduction of Sunshine …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2012
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Polišenský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií