David SCHAFFER

Bakalářská práce

Rozvojové aktivity Japonska v Jihovýchodní Asii od roku 2000

Japan's development activities in Southeast Asia since 2000
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozvojovou pomoc Japonska v Jihovýchodní Asii. Japonsko je jedním z největších dárců ODA (Official Development Assistance) po celém světě, obzvláště důležitý je však region Jihovýchodní Asie. Cílem této práce je představit hlavní priority a principy japonské rozvojové pomoci. Poté se snaží objasnit, proč je pro Japonsko zrovna region Jihovýchodní Asie tak důležitý …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on Japan's development assistance in the region of Southeast Asia. Japan is one of the biggest ODA (Official Development Assistance) donors all around the world, but the region of Southeast Asia is especially important. The aim of this thesis is to introduce the main priorities and principles of Japan's development assistance. Then it seeks to clarify why is the Southeast …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHAFFER, David. Rozvojové aktivity Japonska v Jihovýchodní Asii od roku 2000. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/