Barbora SIKOROVÁ

Bakalářská práce

Možnosti sociální práce se seniory v domově se zvláštním režimem

Possibilities of social work with elderly people in assisted living homes with special regimen
Anotace:
Cílem bakalářské práce na téma "Možnosti sociální práce se seniory v domově se zvláštním režimem" je analyzovat nabídku aktivizačních a sociálně terapeutických činností poskytovaných seniorům s Alzheimerovou chorobou. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a aplikační část. Teoretická část se věnuje tématu seniora s Alzheimerovou chorobou a změnami, které v jeho životě může tato nemoc způsobit …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis on the topic of "Possibilities of social work with elderly people in assisted living homes with special regimen" is to analyze the options of activating and socially therapeutic activities offered to seniors with Alzheimer's disease. This bachelor thesis consists of theoretical and application parts. The theoretical part focuses on the senior with Alzheimer's disease …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivana Kowaliková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIKOROVÁ, Barbora. Možnosti sociální práce se seniory v domově se zvláštním režimem. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií