Barbora SIKOROVÁ

Bachelor's thesis

Možnosti sociální práce se seniory v domově se zvláštním režimem

Possibilities of social work with elderly people in assisted living homes with special regimen
Abstract:
Cílem bakalářské práce na téma "Možnosti sociální práce se seniory v domově se zvláštním režimem" je analyzovat nabídku aktivizačních a sociálně terapeutických činností poskytovaných seniorům s Alzheimerovou chorobou. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a aplikační část. Teoretická část se věnuje tématu seniora s Alzheimerovou chorobou a změnami, které v jeho životě může tato nemoc způsobit …more
Abstract:
The goal of this bachelor thesis on the topic of "Possibilities of social work with elderly people in assisted living homes with special regimen" is to analyze the options of activating and socially therapeutic activities offered to seniors with Alzheimer's disease. This bachelor thesis consists of theoretical and application parts. The theoretical part focuses on the senior with Alzheimer's disease …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ivana Kowaliková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SIKOROVÁ, Barbora. Možnosti sociální práce se seniory v domově se zvláštním režimem. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií