Ing. Petr Beneš

Bakalářská práce

Strategie efektivní péče o zákazníka

Effective customer care strategy
Anotace:
Práce je zaměřená na analýzu efektivní péče o zákazníka. V teoretické části je popsána problematika marketingu, marketingového výzkumu a spokojenosti zákazníka. V praktické části je zpracována analýza stávajícího stavu péče o zákazníky ve zvolené společnosti, s následným návrhem jeho možného zlepšení, vedoucího k zajištění ještě vyšší spokojenosti zákazníků do budoucna.
Abstract:
The thesis is focused on analysis of the effective customer care. The theoretical part describes the problem of marketing, marketing research and customer satisfaction. The practical part processed analysis the current state of customer care in the selected company with subsequent proposal its potential improvement, leading to even higher customer satisfaction for the future.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vít Hálek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting