Ing. Petr Beneš

Bachelor's thesis

Strategie efektivní péče o zákazníka

Effective customer care strategy
Abstract:
Práce je zaměřená na analýzu efektivní péče o zákazníka. V teoretické části je popsána problematika marketingu, marketingového výzkumu a spokojenosti zákazníka. V praktické části je zpracována analýza stávajícího stavu péče o zákazníky ve zvolené společnosti, s následným návrhem jeho možného zlepšení, vedoucího k zajištění ještě vyšší spokojenosti zákazníků do budoucna.
Abstract:
The thesis is focused on analysis of the effective customer care. The theoretical part describes the problem of marketing, marketing research and customer satisfaction. The practical part processed analysis the current state of customer care in the selected company with subsequent proposal its potential improvement, leading to even higher customer satisfaction for the future.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2013
  • Supervisor: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Reader: Ing. Vít Hálek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting