Ing. Jaroslav Kopecký

Bachelor's thesis

Regionální operační programy - komparace v rámci EU

Regional operational programmes - comparison in EU
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá komparací regionálních operačních programů v rámci EU v období 2007-2013. První část se věnuje politice hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie. V druhé části dochází k popsání jednotlivých regionálních operačních programů a jejich financování. Na konci kapitoly je provedena komparace prioritních os a alokovaných prostředků. V závěrečné části dojde ke komparaci naplňování …viac
Abstract:
Bachelor work focuses on the comparison of regional operational programmes within EU in the period 2007-2013. The first part deals with the policy of economic and social cohesion in the European union. The second part describes the individual regional operational programmes and their funding. The chapter ends with a comparison of the priority axes and allocated funds. In the last part is the comparison …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Petr Halámek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Richard Veselý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta