Daniela Krupicová

Diplomová práce

Studie proveditelnosti založení praxe rehabilitace a fyzioterapie psů v Jindřichově Hradci

A study of the feasibility of the establishment of practice of rehabilitation and physiotherapy of dogs in Jindřichův Hradec
Anotace:
Předmětem diplomové práce bylo vypracování studie proveditelnosti založení praxe rehabilitace a fyzioterapie pro psy v Jindřichově Hradci. V úvodní teoretické části práce jsou popsány zásady a náležitosti při tvorbě studie proveditelnosti. Tato teoretická východiska jsou poté uplatněna při vypracování samotné studie proveditelnosti v praktické části diplomové práce. Analýza prostředí byla provedena …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis was the elaboration of a feasibility study for the establishment of the practice of rehabilitation and physiotherapy for dogs in Jindřichův Hradec. In the introductory theoretical part of the thesis, the principles and essentials of the feasibility study are described. These theoretical bases are then applied in the elaboration of the feasibility study itself in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2019
  • Vedoucí: Oldřich Syrovátka
  • Oponent: Libor Votava

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78229

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management