Bc. Eva Pitříková

Diplomová práce

Komplexní analýza Corporate Identity ve společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s.

Comprehensive analysis of Corporate Identity in T-Mobile Czech Republic, a.s.
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na komplexnost firemní identity ve společnosti T-Mobile Czech Republic. V teoretické části popisuje spojitost firemní identity s jednotlivými prvky marketingového řízení a dílčí prvky firemní identity jako takové. Důležitou součástí praktické části diplomové práce je popis jednotlivých prvků firemní identity a zjištění, zdali působí jako celek jednotným vizuálním stylem …více
Abstract:
This thesis focuses on the complexity of corporate identity of the company T-Mobile Czech Republic. The theoretical part identifies connection between corporate identity and individual elements of marketing management and describes individual elements of corporate identity as such. An important part of the practical part of this thesis is description of individual elements of corporate identity and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2012
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní