Bc. Veronika KUŤKOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Pomáhající profese a stres na pracovišti

Helping professions and stress in the workplace
Anotace:
Diplomová práce je věnována tématu stresu v pomáhající organizaci. Cílem závěrečné práce je identifikovat stresové faktory na pracovišti Odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu. Teoretická část je především zaměřena na zdroje stresu z pohledu zaměstnance, které jsou také teoreticky popsány v kapitole stylu řízení nebo kultury organizace. V teoretické části byla dále rozvedena organizační struktura …více
Abstract:
This diploma thesis deals with stress in assistance organizations. The goal of this thesis is to identify stress factors in the workplace of Social and health department of Municipality. The theoretical part is mainly focused on sources of stress from employers? point of view, which are also theoretically described in the chapter on management style or culture of the organization. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2016
Zveřejnit od: 7. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUŤKOVÁ, Veronika. Pomáhající profese a stres na pracovišti. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta