Markéta OBERREITEROVÁ

Bakalářská práce

Náhradní plnění povinného podílu zaměstnávání OZP

Facultative compensation employing of the mandatory proportion PWD
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá náhradním plněním v rámci povinného zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cílem práce je zjištění problematických míst institutu náhradního plnění z pohledu zaměstnavatelů. Pro zjištění tohoto cíle bylo zvoleno kvantitativní šetření, ve kterém zaměstnavatelé vyplnili polostrukturovaný dotazník. Bylo zjištěno, že nejčastějším problémem v rámci náhradního plnění je vysoká …více
Abstract:
This thesis deals with facultative compensation under compulsory employment of persons with disabilities. The aim of this research is to detect bottlenecks of the Institute of facultative compensation from the perspective of employers. This objective has been fulfilled by quantitative survey in which employers filled a semi-structured questionnaire. It was found that the most common problem in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Alice Reissová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OBERREITEROVÁ, Markéta. Náhradní plnění povinného podílu zaměstnávání OZP. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce