Theses 

Specifika tvorby Rudolfa Waltra se zaměřením na mluvu, hlas a slovo – Bc. Veronika Hrabalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Veronika Hrabalová

Diplomová práce

Specifika tvorby Rudolfa Waltra se zaměřením na mluvu, hlas a slovo

Peculiarities of Rudolf Walter creation focusing on speech, voice and word

Anotace: Magisterská diplomová práce Specifika tvorby Rudolfa Waltra se zaměřením na mluvu, hlas a slovo se zabývá osobností a dílem významného brněnského divadelníka Rudolfa Waltra. Zaměřuje se na formy divadla, které zastával a vytvářel. Byly to například melodram, Divadlo jednoho herce, rozhlasové relace, komorní hry apod. Velká část práce je věnována Waltrově pedagogické činnosti na brněnské konzervatoři a reflexi formy divadla jednoho herce, nejen na níž je patrné, že jeho péče o mluvu, výslovnost a přednes byly výjimečné.

Abstract: Master's Thesis Peculiarities of Rudolf Walter focusing on speech, voice and word deals with the personality and work of important Brno playwright Rudolf Walter. It focuses on forms of theater which advocated and created. They were, for example, melodrama, theater for one actor, radio programs, chamber performances and the like. Much of the work is devoted to the Walter teaches at the Brno Conservatory and reflection forms one actor's theater, not only where it is apparent that the care of diction, pronunciation and recitation were exceptionally.

Klíčová slova: Rudolf Walter, Divadlo jednoho herce, melodram, opera, rozhlas, Komorní hry Radosti ze života, film, recitace, Státní konzervatoř Brno, Václav Baloun

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Margita Havlíčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 08:37, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz