Bc. Hana Mejdrová

Diplomová práce

Dávky pro osoby se zdravotním postižením poskytované ze systému státní sociální pomoci

Social Allowances for Persons with Disabilities Provided from the System of State Social Aid
Anotace:
Tato diplomová práce z oblasti sociálního zabezpečení se zabývá problematikou první fáze tzv. sociální reformy směřující vůči osobám se zdravotním postižením, jejíž realizace byla započata v lednu 2012. Na teoretickou část zabývající se předmětem, nástroji a historickým vývojem sociální politiky dopadající na uvedenou skupinu osob navazuje podrobný popis a zhodnocení jednotlivých oblastí sociální pomoci …více
Abstract:
The thesis of social security field discuss first phase of social reform directed to health afflict people. This reform starts at 2012 january. The theoretical part give a description of object, implements and history of social policy. In the second part of thesis every benefit for health afflict people is described and evaluated in details. The thesis lay special emphasis on material law and process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta