Bc. Michaela Ochtábcová, DiS.

Bakalářská práce

Péče o absolventy na trhu práce na Mostecku

Care for the Graduates on the Labour market in the region of Most
Anotace:
Bakalářská práce nahlíží komplexně na problematiku absolventa na trhu práce v regionu Most. Řeší ji z pohledu psychologického, sociálního, ekonomického. Nahlíží na problematiku sociálně patologických jevů vznikajících v situaci nezaměstnaného absolventa. Dále se věnuje institucionální péči o absolventy v rámci sektorů státních a nestátních institucí, a to obecně a v mosteckém regionu. Praktická část …více
Abstract:
This bachelor work takes a complete look at the problems of graduates on the labour market of the Most region. It solves these problems from the psychological, social, ecxonomical point of view. It describes the problems of social-pathological phenomenons arising from the situation of unemployed graduate. Further it describes the care provided by governmental and nongovernmental institutions generally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta