Michaela Jandová

Bachelor's thesis

Financování a účetnictví obecně prospěšných společností v konkrétních podmínkách Člověk v tísni o.p.s.

Funding and accounting of public benefit corporations in specific conditions of the People in Need
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá nestátními neziskovými organizacemi, speciálně je zaměřena na obecně prospěšné společnosti. Cílem práce je seznámení se specifiky účetnictví a způsoby financování neziskových organizací v konkrétních podmínkách obecně prospěšné společnosti. Nejdříve je práce zaměřena na obecné informace o neziskovém sektoru, dále o nestátních neziskových organizacích a následně se věnuje …viac
Abstract:
This thesis deals with non-governmental organizations, specifically focuses on public benefit corporation. The aim is familiar with the specifics of accounting and funding of non-profit organizations in conditions of specific public benefit corporation. First, is the work focused on general information about the non-profit sector, followed by information about non-governmental organizations and then …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedúci: Miroslav Hálek
  • Oponent: Hana Takáčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32824