Bc. Martin Pernica

Diplomová práce

Význam vybraných ekonomických nástrojů sociální ochrany zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Importance of Selected Economic Instruments of Social Protection for Employees in the Labor Relations
Anotace:
Diplomová práce pojednává o významu vybraných ekonomických nástrojů sociální ochrany zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Cílem práce je posoudit změny minimální mzdy v České republice z hlediska míry naplnění ochrany sociálních práv zaměstnanců. Právo na práci je součástí významných lidských práv. Pracovní poměr je obecně smluvní vztah, v jehož rámci se jeden zaměstnanec zavazuje pro zaměstnavatele …více
Abstract:
The diploma thesis discusses the importance of selected economic instruments of social protection of workers in labour relations. The aim is to assess changes in the minimum wage in the Czech Republic in terms of the level to which the protection of social rights of workers. The right to work is an important part of human rights. Generally, the employment is the contractual relationship where an employee …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta