Bc. Věra Benešová

Master's thesis

Etická dilemata pracovníků v rámci rodinné péče Klokánek ve vybrané organizaci

Ethical issues of workers in the framework family care Klokánek in particular organization
Abstract:
Anotace Název diplomové práce: Etická dilemata pracovníků v rámci rodinné péče Klokánek ve vybrané organizaci Počet slov: 18980 (bez poznámek pod čarou, příloh a stati) Autor: Bc. Věra Benešová Vedoucí práce: Phdr. Mirka Nečasová, Ph.D. Tato diplomová práce se zabývá etickými dilematy, která řeší pracovníci vybrané organizace, při výkonu svého povolání. Hlavní výzkumná otázka zní: Jak řeší pracovníci …more
Abstract:
Annotation Title: The Employees' Ethical Dilemmas during Family Care in Klokanek, the Orphanage. Number of signs in the basic text: 18980 (from the introduction to the conclusion without remarks Author of the diploma thesis: Bc. Věra Benešová Supervisor: Phdr. Mirka Nečasová, Ph.D. This diploma paper deals with the ethical dilemmas that the employees of the particular organization have to face during …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2011
  • Supervisor: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií