Ing. Bc. Nela Tomanová

Bakalářská práce

Strategie zvládání a jejich měření ve vztahu k charakteristikám osobnosti

Coping Strategies and their Measurement in Relation to Personality Characteristics
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi osobnostními charakteristikami v pojetí Jungovy typologie a výběrem zvládacích strategií. K výzkumu byly použity metody MBTI (Myers Briggs Type Indicator, zkoumající rozložení jednotlivých psychologických funkcí u člověka) a SVF-78 (Streßverarbeitungsfragebogen, zkoumající různé zvládací strategie). V teoretické části byly vymezeny pojmy relevantní pro problematiku …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with a relationship between personality characteristics in Jung’s typology concept and the choice of coping strategies. MBTI (Myers Briggs Type Indicator, examining distribution of particular psychological functions of a person) and SVF-78 (Streßverarbeitungsfragebogen, examining different coping strategies) methods were used in the research. In the theoretical part, concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Koubek
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií