Lukáš SITTA

Bachelor's thesis

Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti

Analysis of Website Traffic and Suggestions to Improve Website Traffic
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá způsoby sledování chování zákazníka na podnikových webových stránkách. Základním cílem práce je analýza jednotlivých faktorů, které ovlivňují chování zákazníka. Dále se zaměřuje na nové formy marketingové komunikace, spojené s rozvojem nových technologií, a vliv zvyšující se komercionalizaci internetu. První, teoretická část, pojednává o vývoji internetu a informačních technologií …viac
Abstract:
This bachelor thesis follows up ways of customer behaviour on corporate website. The basic aim of my work is analysis of individual factors that influence customers? behaviour. This work also focuses on new forms of marketing communications that are connected to rapid expansion of new technologies and influences of commercialization of the Internet. First theoretical part focuses on advancement of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
Zverejniť od: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Pavel Rosman, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SITTA, Lukáš. Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Management and economics