Bc. Markéta Smetanová

Bakalářská práce

Daň z přidané hodnoty v obchodě mezi členskými státy EU

Value Added Tax in the Trade between EU Member States
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou daně z přidané hodnoty v obchodě mezi členskými státy Evropské unie. Popisuji vznik systému daně z přidané hodnoty v Evropské unii, nutnost zamezení dvojího zdanění a přijaté řešení. Vysvětluji základní instituty daně z přidané hodnoty a instituty týkající se úzce dodání a pořízení zboží mezi státy Evropské unie. Zabývám se problémy současného systému …více
Abstract:
This thesis deals with value-added tax in trade between the Member States of the European Union. I am describing the creation of value added tax sytem in the European Union, the need for avoidance of double taxation and the solution adopted. I am explaining the basic institut of value added tax and institutes closely related to supply and acquisition of goods between EU countries. I deal with problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta