Bc. Eva Hušťavová

Master's thesis

Obnova památky v prostředí malého města - na příkladu městyse Budišov

The restoration of the cultural monument in the small town environment – the market-town Budišov as an example
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analyzovat a prověřit systém péče o kulturní hodnoty, a to zejména kulturní památky v podmínkách malého města. Soustřeďuje se na zámek Budišov a možnosti jeho rekonstrukce a následného využití. Práce sumarizuje ekonomické zdroje a zdroje podpory pro obnovu kulturních hodnot a provádí srovnání s obdobnými příklady.
Abstract:
The aim of this dissertation is to analyse and verify the system of the cultural values care, specifically the cultural monument in a small town environment. It is focused on the Budišov Castle and possibilities of its reconstruction and the subsequent utilization. This dissertation summarizes the economical resources and the resources of subventions of the restoration of cultural values, and compares …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta