Bc. Simona Davidová

Bakalářská práce

Metody učitelů mateřské školy pro udržení pozornosti dětí

Methods used by nursery teachers to keep children's attention
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá metodami, které využívají učitelé mateřských škol, aby udrželi pozornost dětí. Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zaměřuje na děti předškolního věku, včetně vývoje kognitivních funkcí, dále se zabývá předškolním vzděláváním. Nakonec se dostáváme i ke zmiňované pozornosti, která je pro tuto práci důležitá a taky k pedagogické komunikaci …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with methods used by nursery teachers to keep children's attention. The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part is focused on preschool children which in includes development of cognitive functions and then preschool education. Then there is part about attention which is really important and pedagogical communication at kindergarten. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Šmideková
  • Oponent: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta