Bc. Barbora Denková

Master's thesis

Efektivní marketingová komunikace s cílovými skupinami s využitím nových forem komunikace ve firmě VÁHALA a spol. s r.o.

The Effective Marketing Communication Focusing on Target Groups while Exploiting New Communication Methods in Vahala Co., Ltd
Abstract:
Diplomová práce se věnuje tématu efektivní komunikace s cílovými skupinami. Hledá neobvyklé formy komunikace, které oslovují návštěvníky eventů více než tradiční formy. Dále zjišťuje, jak na návštěvníky zapůsobí spojení eventu s charitativní akcí a zda toto spojení ovlivní jejich rozhodnutí přijít na podobný event také příště. V závěru teoretické části jsou uvedeny cíle práce, výzkumné metody a výzkumné …more
Abstract:
The thesis focuses on the topic of effective communication with target groups. It seeks non-conventional forms of communication, which address visitors of events, rather than traditional forms. Moreover, it investigates how the visitors are influenced when the event is connected with charity and whether this connection influences their decision to join a similar event also next time. In the end of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2016
Accessible from:: 19. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Radomila Soukalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Denková, Barbora. Efektivní marketingová komunikace s cílovými skupinami s využitím nových forem komunikace ve firmě VÁHALA a spol. s r.o.. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe