Tereza Syrová

Disertační práce

"Ve světle bontonu". Meziválečná konzumní společnost v Československu na příkladu spotřeby kávy, kakaa, čokolády a čaje.

The way of consumerism in the interwar Czechoslovakia nn the example of consumption of coffee, cocoa, chocolate and tea.
Anotace:
Disertační práce pojednává o konzumu kakaa, kávy, čaje a čokolády v meziválečném Československu a na základě získaných statistických dat a prozkoumání archivních pramenů přichází s vymezením skupiny střední vrstvy obyvatelstva, která uvedené komodity konzumovala. Práce ukazuje rozložení konzumu zkoumaných komodit v dělnických a úřednických rodinách, přináší pohled na život rodin, rozložení jejich výdajů …více
Abstract:
Dissertation thesis discusses the consumption of cocoa, coffee, tea and chocolate in the interwar period in the Czechoslovakia. On the basis of statistical data and examination of archival sources comes with the definition of the middle classes of the population, which those commodities consumed. The thesis shows the distribution of consumption of commodities based on the survey in blue-collar and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 3. 2017
  • Vedoucí: Ivan Jakubec
  • Oponent: Drahomír Jančík, Jan Štemberk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52874

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářské a politické dějiny 20. století

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.