Jiří STOKLASA

Bachelor's thesis

Možnosti uplatnění typologií osobnosti v práci personalisty

Possibilities of Personality Typologies Application in Connection with HR Work
Abstract:
Tato bakalářská práce vznikla na bázi využití mých manažerských zkušeností z bankovního sektoru, zkušeností personalisty ve veřejném sektoru a v neposlední řadě zkušeností jako lektora a trenéra měkkých dovedností. Hlavním cílem je přiblížení významu a možností používání diagnostických metod pro určení typologií osobnosti, které jsou využitelné při práci personalisty nebo manažera. Jsou zde uvedeny …more
Abstract:
This thesis is based on the use of my managerial experience in the banking sector, HR ex-perience in the public sector and also my experience as an instructor and trainer of soft skills. The main objective is to describe the importance and possibilities of the use of diag-nostic methods for determining personality typologies which are useful when working as an HR manager or a manager in general. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2013
Accessible from:: 25. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. František Vízdal, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STOKLASA, Jiří. Možnosti uplatnění typologií osobnosti v práci personalisty. Brno, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe