Jiří STOKLASA

Bakalářská práce

Možnosti uplatnění typologií osobnosti v práci personalisty

Possibilities of Personality Typologies Application in Connection with HR Work
Anotace:
Tato bakalářská práce vznikla na bázi využití mých manažerských zkušeností z bankovního sektoru, zkušeností personalisty ve veřejném sektoru a v neposlední řadě zkušeností jako lektora a trenéra měkkých dovedností. Hlavním cílem je přiblížení významu a možností používání diagnostických metod pro určení typologií osobnosti, které jsou využitelné při práci personalisty nebo manažera. Jsou zde uvedeny …více
Abstract:
This thesis is based on the use of my managerial experience in the banking sector, HR ex-perience in the public sector and also my experience as an instructor and trainer of soft skills. The main objective is to describe the importance and possibilities of the use of diag-nostic methods for determining personality typologies which are useful when working as an HR manager or a manager in general. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. František Vízdal, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STOKLASA, Jiří. Možnosti uplatnění typologií osobnosti v práci personalisty. Brno, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika