Bc. Anna Kotvasová

Bachelor's thesis

Prostředky marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu – senioři

The Instruments of Marketing Communication for selected target group-seniors
Abstract:
V první části této práce, kterou je část teoretická, bude vymezeno, na jakou cílovou skupinu se práce zaměřuje – seniory. Tato skupina bude popsána z demografického a sociologického hlediska a bude provedena dílčí segmentace. Další kapitola se bude věnovat životnímu stylu seniorů a co patří k jejich nejčastějším aktivitám. Dále se teoretická část zaměří na marketing, jeho definici, základní pojmy a …more
Abstract:
In the first part of this thesis, the theoretical part, will be defined who is targeted group for this thesis, which are senior citizens. This targeted group will be described from demographic point of view and from point of view of sociology and segmentation will be conducted. Next chapters will focus on the lifestyle of the elderly and what are their free time activities. The rest of the theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 8. 2020
  • Supervisor: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Reader: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní