Mgr. Filip Marvan

Master's thesis

Volby prezidenta Spojených států v roce 2012

US Presidential Election 2012
Anotácia:
Hlavní téma mé diplomové práce jsou prezidentské volby konané ve Spojených státech amerických v roce 2012. Práce vymezuje ústavní východisko nejen samotných voleb, ale take roli prezidenta Spojených států amerických v soustavě nejvyšších státních orgánů a také jeho pravomoci. Jádrem je popis systému dvou politických stran, volební kampaň a její financování, hlavní kandidáti včetně možných kandidátů …viac
Abstract:
The main topic of my diploma thesis is the presidential election held in the United States of America in 2012. The thesis defines a constitutional basis not only of election itself, but also of role of US President in the governmental system and also his powers. The core is a description of the two-party system, an election campaign and its funding, dominant candidates including potential candidates …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 4. 2014
  • Vedúci: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. David Kosař, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta