Ilona Vybíralová

Bakalářská práce

Kvalita života seniorů žijících v přirozeném prostředí a v ústavní péči.

Life Quality of Seniors Living in the Natural Environment and in Institutional Care
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Kvalita života seniorů žijících v přirozeném prostředí a v ústavní péči" je teoreticko-výzkumná práce. Teoretická část se věnuje poznatkům týkajícím se stáří a stárnutí. Definuje obecné charakteristiky seniorské populace, popisuje možné reakce člověka na stáří. Dále zmiňuje demografické stárnutí populace včetně demografického vývoje v České republice. Také vysvětluje pojmy …více
Abstract:
The bachelor thesis "Quality of life of seniors living in natural environment and in institutional care" is a theoretical and research work. The theoretical part deals with knowledge concerning old age and aging in general. It defines the general characteristics of the senior population as well as possible human responses to old age. It also mentions the demographic aging of the population, including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Blaštíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vybíralová, Ilona. Kvalita života seniorů žijících v přirozeném prostředí a v ústavní péči.. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika